Tjänstepension

Prata tjänstepension med oss!

Gnager det där med tjänstepension i bakhuvudet? Inga problem, vi hjälper dig! Som egen- eller småföretagare är det inte säkert att du har något pensionsskydd. Gör tjänstepensionskollen i samarbete med Nordnet eller slå en signal direkt på 0771-68 68 68!

Oavsett om det gäller dig själv som företagare eller dina anställda – vi erbjuder professionell rådgivning och aktiv förvaltning av din tjänstepension.

Tjänstepension

En viktig del av din pension

För den allmänna pensionen finns ett intjänandetak på 41 359 kronor per månad (2017). Den pensionsgrundande inkomsten är din inkomst minskad med den allmänna pensionsavgiften med sju procent. Det innebär att den högsta pensionsgrundande inkomsten är 38 438 kronor per månad (2017). Det betyder att om du har en månadslön som är över denna gräns tjänar du ändå inte in mer till din allmänna pension.

Ett intjänandetak finns däremot inte på samma sätt inom tjänstepensionen. Därför är tjänstepensionen viktigare ju högre lön du har. Har du en månadslön över intjänandetaket ökar din tjänstepension och den blir högre ju högre inkomst du har.

Det finns fyra stora tjänstepensionsavtal i Sverige. Vilket du tillhör beror på var du arbetar och om din arbetsgivare har kollektivavtal. Du kan också ha en annan tjänstepensionslösning genom din arbetsgivare.

Källa: Pensionsmyndigheten

Egen företagare

Är du egen företagare?

Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. För att du ska få samma pension som om du vore anställd behöver du ta ut lön eller överskott, betala in avgifter och skatter samt kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom ett eget sparande till pension. Kontakta oss så lotsar vi dig vidare!

Tel: 0771-68 68 68

Rådgivning – konsulttjänster

Rådgivning/konsulttjänster

Independent är en kapitalförvaltare som erbjuder en aktivt förvaltad fond inom pensionssparande och fritt fondsparande. IIGs tjänster riktar sig i första hand till privatpersoner samt till institutioner och liknande aktörer med förvaltningsbehov för sina kunder.

Förvaltning

Förvaltning

Vi erbjuder aktiv och professionell förvaltning av dina fonder, med utgångspunkt från nedan beskrivna investeringsfilosofi och investeringsprocess.