Organisation, ledning och styrelse

Independent Investment Group är ett privatägt företag som grundades år 2000. Vi är idag fem medarbetare, utöver styrelsen. IIGs organisationsnummer är 556572-5230.

Ledning

Anders Fremenius, vd: Född 1968. Ekonom med bankutbildning i botten och sedan drygt 20 år finansiell rådgivare hos Independent Investment Group. Tidigare kontorschef för IIGs kontor i Linköping under mer än 10 år.

Styrelse

Petronella Ekegren Franzetti, styrelseordförande: Född 1967. En av grundarna till Independent Investment Group. Mer än 20 års erfarenhet från finansbranschen i ledande befattningar och styrelseuppdrag i främst egna verksamheter inom försäljning, försäkringsmäkleri samt tillståndspliktiga värdepappersbolag. Tidigare förtroendeuppdrag i ideella stiftelser och utlandsbaserad privatskola.

Niklas Sjöblom, ledamot: Född 1960. Äger och driver konsultbolaget Independent Hospitality Group i Västerås AB. Han har tidigare arbetat som vd i hotell- och konferensanläggningar. Under de senaste 10 åren har han haft en mängd förtroendeuppdrag i styrelser, både som ledamot och ordförande.

Anna Brodd, ledamot: Född 1966. Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola samt MBA i ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg. Chef för globala NEP-konton hos Tieto Corporation och tidigare hos Ericsson Infotech AB.

En schematisk bild över bolaget hittar du här: Vår organisation [PDF]