Klagomålsansvarig

Om du är missnöjd med hur vår tjänst utförts är det viktigt att du omgående vänder dig till din kontaktperson på Independent och framför dina synpunkter. Om du fortfarande inte är nöjd kan du därefter vända dig till Independents klagomålsansvarige med en skriftlig framställan via brev eller e-post:

Independent Investment Group
Klagomålsansvarig
Nygatan 35
582 19 Linköping
klagomal@iig.se

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Om du behöver vägledning i ett klagomålsärende kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå för hjälp.

Konsumenternas Bank och Finansbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
Besöksadress: Karlavägen 108
Telefon: 0200-22 58 00

Allmänna Reklamationsnämnden

Om ditt klagomål avvisas kan du få din tvist prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller domstol.

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Besöksadress: Kungsholmstorg 5
Telefon: 08-508 860 00

Fler möjligheter till hjälp

Du kan även vända dig till konsumentvägledningen i din kommun eller väcka talan vid allmän domstol.