Investeringsfilosofi

Premiss 1: Konjunktursvängningar kommer alltid att existera

Det har funnits högkonjunkturer och lågkonjunkturer i alla världens tider. Redan i det gamla bondesamhället fanns det cykler. Det var bättre att odla potatis under sommaren än under vintern, vilket det fortfarande är. Som bonden i gamla tider vill vi som moderna investerare utnyttja säsongen för tillgångsslag.

Premiss 2: Marknadspsykologi har betydelse

Så länge handel bedrivs mellan människor kommer priset kontinuerligt att över- eller underdrivas då människor tenderar att följa flocken istället för sin egen åsikt om tillgångsslaget i fråga. Bubblor kommer att fortsätta skapas och spricka, och det går att göra vinster i båda fallen.

Premiss 3: Diversifierade portföljer skapar mervärde

Olika tillgångsslag rör sig på olika sätt. En optimalt sammansatt portfölj med icke-korrelerande tillgångar kommer därför på sikt att ge högre riskjusterad avkastning än ett enskilt tillgångsslag. Genom att kombinera olika marknader och tillgångsslag skapar vi de bästa förutsättningarna för en god långsiktig avkastning.