Aktiv förvaltning

Ledord i vår förvaltning är kompetens, långsiktighet och engagemang. Med hög kompetens, lång erfarenhet, stort intresse och långsiktigt fokus vill vi erbjuda icke-professionella kunder aktiv förvaltning av fondplaceringar. Målsättningen är att skapa kundnytta i form av trygghet, frihet och tillväxt.

Fonddoktorn

Vår professionella förvaltare Jonas Brodd, även kallad Fonddoktorn, har en känd blogg, Bullorbear, och driver en webbplats med den prisbelönta tjänsten PPM-doktorn. Jonas Brodd är Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola med expertkompetens inom teknisk analys. Hans erfarenhet och filosofi ligger till grund för aktiv förvaltning av våra tre fonder i allmänhet, och högriskfonden Independent Fonddoktorn Plus i synnerhet.

Aktiv och professionell förvaltning ger dig frihet för annat!