Månadsbrev Mars 2018

Månaden har fortsatt ner och vi ställer oss nu frågan om det är starten på en lite längre trend ner vi nu ser. Främst är det oro för höga tullar i USA och ett påföljande handelskrig som fått börserna på fall. Konjunkturen är dock fortsatt stark men räntehöjningar står för dörren och speciellt de amerikanska börserna har en lång period av uppgångar bakom sig.
Manadsbrev_mars_2018