SEF Independent Investmentbolagsfond A

Independent Investmentbolagsfond är vår nya nischfond med inriktning mot investmentbolag, holdingbolag och konglomerat.

Fonden erbjuder en bra bredd då den investerar både i framgångsrika bolag på den globala marknaden men också i en koncentrerad portfölj kring svenska investmentbolag, holdingbolag och konglomerat. Inriktningen är Investmentbolag 50/50 Sverige och globalt, främst USA.Totalt har fonden cirka 20 innehav i Sverige och Nordamerika. Fonden är en semipassivt förvaltad nischfond med låg kostnad.

Investmentbolag som en underliggande investering förekommer men en fond som har det som nisch är inte vanligt. Fördelarna med detta är dock flera, bland annat har de som regel aktiva ägare, riskspridningen är bra och direktavkastningen oftast hög.

Exempel på innehav:

  • Industrivärlden
  • Lundbergs
  • Berkshire Hathaway
  • Alphabet
  • 3M
  • Johnson & Johnson