Independent Fonddoktorn Plus

Är ditt motto att man måste våga lite för att vinna? Då är detta fonden för dig. Independent Fonddoktorn Plus är det bästa valet för dig som är riskvillig och vill ha en fond som strävar efter att maximera den långsiktiga avkastningen.

Fonden är en aktivt förvaltad global aktiefond med inslag från tillväxtmarknader. Stor tonvikt läggs på teknisk analys och fonden är helt oberoende av olika indexvikter. Målsättningen för Independent Fonddoktorn Plus är att i första hand skapa en stabil positiv avkastning (5–10 procent per år) och i andra hand gå bättre än jämförbara fonder/index. Vidare kan fonden använda sig av så kallad hävstång, vilket innebär att dess värde kan öka eller falla mer än priserna på innehavda värdepapper.

En ny teknisk förvaltningsmodell implementerades i augusti 2016. Kontakta oss för mer information, tel. 0771-68 68 68.