Independent Aktiv Mix

Sätter du tryggheten främst? Då är detta fonden för dig. Independent Aktiv Mix ger möjlighet till god avkastning utan att riskera hela kapitalet på aktiemarknaden.

Fonden är en aktivt förvaltad blandfond och helt oberoende av olika indexvikter. Stor tonvikt läggs på teknisk analys. Målsättningen för Independent Aktiv Mix är att i första hand skapa en stabil positiv avkastning, 2–5 procent per år, och i andra hand gå bättre än jämförbara fonder/index.

En ny teknisk förvaltningsmodell implementerades i augusti 2016. Kontakta oss för mer information, tel. 0771-68 68 68.