Independent Aktiv Max

Fondprospekt Independent Aktiv Max

Tycker du att lagom spänning är bäst? Då är detta fonden för dig. Independent Aktiv Max passar dig som är beredd att ta en högre risk för att få en långsiktigt god avkastning.

Fonden är en aktivt förvaltad global aktiefond som är helt oberoende av olika indexvikter. Stor tonvikt läggs på teknisk analys. Målsättningen för Independent Aktiv Max är att i första hand skapa en stabil positiv avkastning, 5–10 procent, per år och i andra hand gå bättre än jämförbara fonder/index. Vidare kan fonden använda sig av så kallad hävstång, vilket innebär att dess värde kan öka eller falla mer än priserna på innehavda värdepapper.

En ny teknisk förvaltningsmodell implementerades i augusti 2016. Kontakta oss för mer information, tel. 0771-68 68 68.