Utgående fonder

Under oktober 2018 avvecklar fondbolaget Lantern Structured Asset Management tre av sina fonder. IIG ersätter nu dessa placeringar med andra fondplaceringar med lägre avgifter.

Fonderna Independent Aktiv Max, Independent Aktiv Mix och Independent Fonddoktorn Plus, har förvaltats av IIG på uppdrag av Lantern Structured Asset Management. Fondbolagets beslut att avveckla dessa fonder innebär att berörda fondandelar måste lösas in. Vi planerar därför att göra omplaceringar i våra kunders diskretionära förvaltning hos Independent.

Lägre avgifter

Många av våra kunder har under lång tid gett oss förtroendet att förvalta sitt kapital, vilket vi delvis gjort via de fonder som nu avvecklas. Vi kommer därför att ersätta dessa placeringar med andra fondplaceringar, som har lägre avgifter än tidigare och som förhoppningsvis kommer att ge våra kunder god och riskjusterad avkastning även fortsättningsvis. Independent har informerat alla berörda kunder om den uppkomna situationen.

Har du frågor eller vill du veta mer om Independent Investment Group? Kontakta oss på tel 0771-68 68 68 eller via e-post.* Obligatoriska fält