Så följer du våra fonders utveckling

Första gången du klickar på länken Se fondens utveckling kommer du till Fondbolaget LSAM:s sida. Där klickar du först på Accept, sedan väljer du Sweden och Retail och därefter klickar du på Accept igen. Detta meddelande visas endast en gång per enhet som du använder.

Vänliga hälsningar,
Independent