Independent Investmentbolagsfond

Ny fond – Independent Investmentbolagsfond!

Våren 2018 lanserar vi vår fond Independent Investmentbolagsfond – en ny, attraktiv nischfond för institutioner och privatpersoner. Eller som vi kallar den, fonden som ger mersmak!

Independent Investmentbolagsfond är namnet på Independent Investment Groups nya nischfond med inriktning mot investmentbolag, holdingbolag och konglomerat.

Fonden erbjuder en bra bredd då den investerar både i framgångsrika bolag på den globala marknaden men också i en koncentrerad portfölj kring svenska investmentbolag, holdingbolag och konglomerat. Inriktningen är Investmentbolag 50/50 Sverige och globalt, främst USA. Totalt har fonden cirka 20 innehav i Sverige och Nordamerika. Fonden är en semipassivt förvaltad nischfond med låg kostnad.

Investmentbolag som en underliggande investering förekommer men en fond som har det som nisch är inte vanligt. Fördelarna med detta är dock flera, bland annat har de som regel aktiva ägare, riskspridningen är bra och direktavkastningen oftast hög.

Exempel på innehav:

  • Industrivärlden
  • Lundbergs
  • Berkshire Hathaway
  • Alphabet
  • 3M
  • Johnson & Johnson

Semipassiv aktiefond

Independent Investmentbolagsfond är en semipassiv aktiefond. Det är en ren aktiefond med inriktning mot investmentbolag, holdingbolag och konglomerat.

Att fonden är semipassivt förvaltad innebär att innehaven väljs ut som långsiktiga innehav med hjälp av fundamental analys och ett flertal olika parametrar såsom storlek, utdelning, inriktning, diversifiering och så vidare.

Innehaven är alltså relativt statiska men ses över kontinuerligt. Omsättningshastigheten i fonden kommer därför att vara låg. Fonden följer inget specifikt index utan har ett globalt perspektiv även om en stor andel av innehaven kommer att vara placerade i Sverige och Nordamerika. Var själva aktierna är noterade spelar inte så stor roll bara bolagen är väldiversifierade och gärna har verksamhet i flera länder.

Bra riskspridning och god värdetillväxt

Vi har valt att ha en förhållandevis koncentrerad portfölj eftersom en investering i ett investmentbolag i sig ger en riskspridning på ett flertal underliggande bolag. Vidare har denna typ av bolag generellt aktiva och engagerade ledningar vilket i sin tur borgar för en god värdetillväxt.

Bred målgrupp

Fonden riktar sig till en bred massa. Den passar både professionella och icke professionella sparare. Effekten för spararen blir stora förutsättningar till en jämn och stabil avkastning, i uppgång och nedgång. Fonden har en låg avgift, endast 0,2 procent för institutioner och 0,3 procent för privata investerare. Fonden har dessutom en långsiktighet och enkelhet som kommer tilltala en bred kategori av fondsparare.

Vill du veta mer om Independent Investmentbolagsfond? Kontakta oss på tel 0771-68 68 68.